Очистете водата и храната с “Отче наш” – убива микробите!