Огледайте се! Енергиен вампир се среща на всяка крачка