На среща дядо Влайчо и Петър Дънов се разпознават като преродени богомили