Всяка множествена склероза е кармично предопределена