Това ли е окончателната истина за Йети и другите известни хуманоиди?