7-годишно дете спаси умиращата си майка, жертвайки себе си