Премахване на уроки с чиста вода. Водата гони уроките