Време за тотално космическо възкръсване

Четири дни след смъртта си жена възкръсва с молитва