Мистичните способности на кучето и котката пазят дома от лоши влияния