Село в Сибир е най-студеното населено място в света

Бездънното езеро

Утре времето ще бъде чудесно!