Нашите съкровени желания се сбъдват на тези места

Свети Серафим Саровски и Учителят Петър Дънов ни съветват