Проклятие на египетска богиня застигнало Людмила Живкова?