Ето защо Ви е по-висока сметката към „Виваком“!

Банкомат пуска всеки ден пари от празна сметка

Ал. Сърчаджиева: Майка ми умря, a Мtel още й праща сметки!