Венера Милоска – една от легендарните древногръцки скулптури