Чудото на вярата разкри Карбовски в „Отечествен фронт”