Варис Дирие и Кади обрязани и се борят срещу женското обрязване