Какво е съдба и наистина ли е предопределена

Предопределена ли е съдбата на човека?