Предвестници на смъртта. Всяка смърт ли е предизвестена?

Самара Морган от „Предизвестена смърт“ се появи наистина!

Всяка смърт в известен смисъл е предизвестена