От Йейл е произлязло едно тайно общество

Има ли канибализъм в България?