Побитите камъни изписвали името на Бога

Кои са енергийните центрове в България?