Планета-сестра на Земята е на „една ръка“ разстояние!