Тайни и загадки в смъртта на Георги Балабанов

Как най-лесно се става богат?