Мистичните русалки – свръхестествени същества или обикновени хора