Ако искаш да познаеш числата от тотото, дръпни една цигара с мозък от лешояд!