Прилагат ЖЕСТОКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на МЪРТВИТЕ

Няма да намерите покой в смъртта си – ще горите!

Кремирах Хитлер!