Гигантски астероиди оставят следи дори и след милиарди години