За нашето шесто чувство отговаря косата

Косата е антена за енергия от космоса

Косата – носител на мощна и мистична енергия