Индианците в България се занимават с магии, но пишат и книги