Феноменът Иван Милев: Гунди и Котков са живи

Когато мъртвите говорят

В Индия: Изгориха ги живи, а от телата им излизаше черен дим