Извор до Добрич сътворява чудеса за здравето

Лековитите извори при село Бардун церят бъбреци

Извор около Момчилград лекува всякакви болести