Чудотворна икона излекувала княгиня Евдокия от епилепсия

Снимки на чудо с иконата на Света Богородица