Всички знаят за създателя на българската държава – хан Аспарух, а знаете ли коя е майка му?