Блудницата, която се превърна в светица – така се изкупуват натрупаните грехове

Какво е абортът в наши дни?