Уникалните мълнии Кататумбо – между реалното и магическото