Йога 70 години чрез медитация ползва слънцето като генератор на храна