Доказано! Останките на Филип Македонски открити!

Пловдив не е градът на Филип Македонски