Електричество от гравитация – изобретението е факт у нас

Българин патентова чудодеен уред за производство на евтин ток!