Електричество от гравитация – изобретението е факт у нас

Изчезналият химичен елемент от Менделеевата таблица

Изключително важна новина за всички българи!