Ангелски числа: Значения на повтарящи се и еднакви числа и цифри по Дорийн Върчу