Невиждани човешки двойници ще се появят през 2020 година?

Двойници. Науката най-после даде обяснение за появата им!