Страстите във Варна отново кипят: Водолаз изпратил дядо Кирил при Всевишния