Тайнствената мумия на Майхерпери и гробницата му пълна със съкровища

„Долината на царете“ и проклятието на фараоните