10 изключително популярни суеверия и от къде произхождат

Изяж детелина, за да откриеш любовта!

Символ на четирилистна детелина и ръждясал пирон. Прокоби!