Древна батерия вече 78 години изумява световната наука