Андреевден носи светлина и надежда

Коледа – знание за началата, за боговете

Андреевден и Свети Андрей Първозвани – първият от 12-те апостоли