Ванга: Месията ще дойде от Изток през 2012 г.!

Баба Ванга видяла бъдещето и през 2012 г.

Студ сковава България – предвещава края на света!