Ходжа Адем: Моргите търгуват с вода от трупове за черни магии!

ВНИМАНИЕ! Ходжа Адем е истински енергиен вампир!