Списък: Истински ходжа за разваляне на магии. Добър ходжа: Адем, Сабри, Алия и др.

Ходжа Адем: Моргите търгуват с вода от трупове за черни магии!

ВНИМАНИЕ! Ходжа Адем е истински енергиен вампир!