Метеорит – състав, какво представляват и разлика с метеор