Египет поднесе нова археологическа изненада

Принцеса Даяна: Аз просто исках да живея…