Гледане на кафе – символи (Онлайн справочник). Фигури на сърце, птица, кон и т.н.

Костенурка – начин на живеене, видове и любопитни факти

В астрологията образът на костенурката има особено значение

Костенурката като символ. Бижута и предмети сбъдват тайни желания